Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

dotkneszeptem
10:45
Reposted fromshakeme shakeme viathelifeofdina thelifeofdina
dotkneszeptem
10:43
dotkneszeptem
08:21
7861 5a21
Reposted fromEtnigos Etnigos viajessamine jessamine

December 18 2019

dotkneszeptem
14:19
4306 44f1
Reposted frompiehus piehus viadarthsadic darthsadic
dotkneszeptem
13:38
2134 1cb8 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
dotkneszeptem
13:35
Cholernie brakuje mi motywacji. Do wszystkiego. Nie widzę sensu, nie czuję potrzeby. Są takie chwile, w których coś we mnie uderza i krzyczy: teraz dasz radę, weź się za siebie, bo kto, jeśli nie ty? A chwilę później ten sam głos pyta: a tak w ogóle, to po co to robisz? I to jest najlepszy moment żeby odpuścić, poddać się, tak po prostu, bez jakichkolwiek pytań, bez pragnień, których nigdy nie było. Więc odpuszczam i po raz kolejny przegrywam życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
dotkneszeptem
12:13
9150 40f0
dotkneszeptem
12:11

June 28 2019

dotkneszeptem
11:07
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
dotkneszeptem
11:05
5916 4c8e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaRudeGirl RudeGirl
dotkneszeptem
10:37
Reposted fromFlau Flau viazapachsiana zapachsiana
dotkneszeptem
10:30
3284 62c7 500
Reposted fromhagis hagis viaunno unno
dotkneszeptem
10:30
0364 f8e4 500
Reposted fromhagis hagis viaunno unno
10:25
6423 11d5 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaunno unno
dotkneszeptem
10:18
Co mówi się zmarłej mamie do ucha? Jakieś przyrzeczenia, zaklęcia, modlitwy, czary. Ostatnie pytania, wyznania, sekrety, zapewnienia. Mocno się ją ściska i kołysze. Teraz córka jest matką, która musi utulić do snu ukochaną osobę. Mamo, czy tobie nie jest zimno? Czy ogrzać ci stopy? Wszystko wydaje się wtedy bez sensu. Małe kłótnie, obrażanie, fochy i niepotrzebne pretensje. Wracają scenki na pozór nieistotne, które nagle urastają do rangi złotych, wartościowych wspomnień-legend. Smarowanie chleba dżemem od babci. Dotyk ręki matki na rozgrzanym gorączką czole. Wierszyk na akademii, brawa.


— Sylwia Chutnik “Kieszonkowy atlas kobiet”
Reposted bywhiteshadeofblacksatyrlanemyszkaminniemarciix

February 01 2019

dotkneszeptem
14:51
0090 e401
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaczasnazupe czasnazupe
dotkneszeptem
14:51
9610 6981
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viaczasnazupe czasnazupe
dotkneszeptem
14:42
6513 da05 500
dotkneszeptem
14:18
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
dotkneszeptem
14:17
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viatakatambasienka takatambasienka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl