Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

dotkneszeptem
22:41
(...) pycha ma dwa końce. Na jednym jest stawianie się ponad wszystkich, uchodzenie za lepszych, a na drugim jest niska samoocena, mówienie: jestem beznadziejny, najgorszy na świecie, nie uda mi się. To też jest pycha, ten sam kij i wystawianie siebie poza nawias, tylko nie jako najlepsi, ale jako najgorsi. Różne emocje, ale ten sam mechanizm. Zszokowało mnie to. Myślałam, że jestem skromna, nieśmiała, nie wychylam się, ale wyszło na to, że wypełnia mnie pycha.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viay-xcv-y y-xcv-y
dotkneszeptem
22:32

January 25 2018

dotkneszeptem
23:43
1138 bb6f 390
Reposted fromwerhamster werhamster viahouseofpain houseofpain

January 20 2018

dotkneszeptem
21:11
2008 0680 390
Reposted fromoll oll

January 19 2018

dotkneszeptem
22:39
0403 ae53 390
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viahalucynowa halucynowa

January 16 2018

21:50
5988 f64a 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
dotkneszeptem
21:44

January 12 2018

dotkneszeptem
21:20
0732 14cf 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
dotkneszeptem
20:38
0768 f3bf 390
Reposted frommeem meem viaCarmila Carmila
dotkneszeptem
20:38
7576 2f64 390
Reposted fromszatatan szatatan viaCarmila Carmila

December 25 2017

dotkneszeptem
19:18
0013 bccd 390
Reposted fromnyaako nyaako viabeliveinme beliveinme

July 14 2017

dotkneszeptem
09:32
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon viahesiamela hesiamela
dotkneszeptem
09:31
5723 664a
Reposted frombruxa bruxa viahesiamela hesiamela
dotkneszeptem
09:29
Mam najlepszego chłopaka na świecie.
Reposted fromsann sann viaCannonball Cannonball
dotkneszeptem
09:29
Reposted fromhalucynowa halucynowa viairmelin irmelin

May 24 2017

19:57
0084 1c94 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaoll oll

March 20 2017

dotkneszeptem
20:33
0962 502e 390
Reposted frommesoute mesoute viaimmuff immuff

March 06 2017

dotkneszeptem
18:33
5537 994a 390
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaszydera szydera

March 04 2017

dotkneszeptem
20:55

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaszydera szydera
dotkneszeptem
20:48
5913 b732 390
Reposted fromlady-blues lady-blues viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl