Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

dotkneszeptem
17:11
1080 73b1 390
Reposted fromrichardth richardth via0 0
17:10
4944 4159 390
Reposted fromsmc smc via0 0

September 26 2018

dotkneszeptem
13:54

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatimetobegin timetobegin
dotkneszeptem
13:47
2595 4de0 390
Reposted fromsosna sosna vialaloo laloo
dotkneszeptem
13:45
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viairmelin irmelin

June 09 2018

dotkneszeptem
22:41
(...) pycha ma dwa końce. Na jednym jest stawianie się ponad wszystkich, uchodzenie za lepszych, a na drugim jest niska samoocena, mówienie: jestem beznadziejny, najgorszy na świecie, nie uda mi się. To też jest pycha, ten sam kij i wystawianie siebie poza nawias, tylko nie jako najlepsi, ale jako najgorsi. Różne emocje, ale ten sam mechanizm. Zszokowało mnie to. Myślałam, że jestem skromna, nieśmiała, nie wychylam się, ale wyszło na to, że wypełnia mnie pycha.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viay-xcv-y y-xcv-y
dotkneszeptem
22:32

January 25 2018

dotkneszeptem
23:43
1138 bb6f 390
Reposted fromwerhamster werhamster viahouseofpain houseofpain

January 20 2018

dotkneszeptem
21:11
2008 0680 390
Reposted fromoll oll

January 19 2018

dotkneszeptem
22:39
0403 ae53 390
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viahalucynowa halucynowa

January 16 2018

21:50
5988 f64a 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
dotkneszeptem
21:44

January 12 2018

dotkneszeptem
21:20
0732 14cf 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
dotkneszeptem
20:38
0768 f3bf 390
Reposted frommeem meem viaCarmila Carmila
dotkneszeptem
20:38
7576 2f64 390
Reposted fromszatatan szatatan viaCarmila Carmila

December 25 2017

dotkneszeptem
19:18
0013 bccd 390
Reposted fromnyaako nyaako viabeliveinme beliveinme

July 14 2017

dotkneszeptem
09:32
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon viahesiamela hesiamela
dotkneszeptem
09:31
5723 664a
Reposted frombruxa bruxa viahesiamela hesiamela
dotkneszeptem
09:29
Mam najlepszego chłopaka na świecie.
Reposted fromsann sann viaCannonball Cannonball
dotkneszeptem
09:29
Reposted fromhalucynowa halucynowa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl