Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

dotkneszeptem
09:32
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon viahesiamela hesiamela
dotkneszeptem
09:31
5723 664a
Reposted frombruxa bruxa viahesiamela hesiamela
dotkneszeptem
09:29
Mam najlepszego chłopaka na świecie.
Reposted fromsann sann viaCannonball Cannonball
dotkneszeptem
09:29
Reposted fromhalucynowa halucynowa viairmelin irmelin

May 24 2017

19:57
0084 1c94 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaoll oll

March 20 2017

dotkneszeptem
20:33
0962 502e 390
Reposted frommesoute mesoute viaimmuff immuff

March 06 2017

dotkneszeptem
18:33
5537 994a 390
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaszydera szydera

March 04 2017

dotkneszeptem
20:55

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaszydera szydera
dotkneszeptem
20:48
5913 b732 390
Reposted fromlady-blues lady-blues viaszydera szydera

March 03 2017

dotkneszeptem
23:21
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
23:19
4053 cb8d 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszydera szydera
dotkneszeptem
23:19
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viaszydera szydera
dotkneszeptem
23:18

February 26 2017

dotkneszeptem
20:21
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis vialaluna laluna
dotkneszeptem
20:14
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialaluna laluna
dotkneszeptem
17:06
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viawonderLife wonderLife

February 22 2017

dotkneszeptem
20:21
dotkneszeptem
20:04
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Plich
Reposted fromzabka zabka viadagmarak dagmarak
dotkneszeptem
20:02
8931 0a2b 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaazazel azazel
dotkneszeptem
19:41
5612 c525 390
Reposted fromscorpix scorpix viakrewzwodka krewzwodka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl